Bilgiler

 : 
on 2008/12/18 8:40:00 (1822 okuma)

Muğla Makina Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinin yapmakta olduğu Sızdırmazlık Raporu Belediye Otoparkında yapılmakta idi. 15.12.2008 tarihinden itibaren Eski Otogar içerisinde yapılmaya başlanan Sızdırmazlık Raporu Yıl sonu olması ve Karayoları Muayene istasyonlarının Özelleştirme kapsamında Önümüzdeki hafta TÜV-TÜRK firmasının yapacak olmasından dolayı çok yoğun geçmektedir.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 21.10.2004 tarih ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik” gereği Makina Mühendisleri Odası alternatif yakıtla çalışan araçlara (LPG, CNG) Gaz Sızdırmazlık Raporu vermektedir.
1. 2003-2004 yıllarının Gaz Sızdırmazlık Rapor sayısı toplamı (379.000) iken, 2005-2006'da 1.025.369 araç kontrolü yapılmıştır.

2. 2003-2004 yıllarında 1.500.000 LPG'li araç içinde Gaz Sızdırmazlık Raporu verilen araç oranı %25 iken, 2004-2005'te % 55'e, 2005-2006'da %68'e ulaşılmıştır.

3. 2005 yılında 618.605 aracın Gaz Sızdırmazlık Testinin yapılmasıyla sağlanan iyileşme oranı % 41, 2006 da ise ilk 8 ayda 406.674 araç ile % 27, iki yıl toplamında da % 68 oranına ulaşılmıştır.

4. 2004 yılında Gaz Sızdırmazlığa ilişkin %75 oranındaki denetimsizlik, 01.09.2006 tarihi itibarıyla %31'e çekilmiştir.

5. Montaj Tesbit Raporunda Odamıza Yetki Devri yapılan 11.04.2005 tarihinden başlayarak 2005-2006'da 414.786 araç kontrol edilmiştir. Böylece 2004 yılında %33 oranındaki denetimsizlik %6'ya, çekilmiştir. Bu da Yetki Devri yapılan 2005 Nisan'ından sonra %27 oranında bir iyileşme sağlandığını göstermektedir.

6. Montaj Tesbit Raporu düzenlemeye ilişkin Odamıza Yetki Devri yapılan 11.04.2005 tarihine kadar ruhsata tescilli araç oranı %67 iken, 18 ayda bu oran %94'e çıkarılmıştır.

7. 2006 yılının ilk 8 ayına ilişkin veriler, 2005 yılı denetim oranlarının sürdüğünü göstermektedir.
Bu göstergeler, alınan önlemler bütününün titizlikle sürdürülmesi ve kontrollerdeki artış yüzdeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, LPG'li araçlardaki denetimsizliğin 2006-2007'de büyük oranda giderileceğini göstermektedir.
(Bilgiler Makina Mühendisleri Odasından alınımıştır.)